Atnaujintas privatumo taisykles rasite: ČIA

Pirkimo - pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. sviesosiranga.lt internetinė parduotuvė (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą sviesosiranga.lt Parduotuvėje.

2. sviesosiranga.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „Tvirtinti užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

 4. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas naudotis visomis svetainės galimybėmis, turi užsiregistruoti internetinėje svetainėje sviesosiranga.lt, įvedant savo registracijos vardą, elektroninį paštą ir slaptažodį. MB "Šviesos įranga" patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui ar kitai svarbiai informacijai. Klientui pageidaujant gauti informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi tik prekių pristatymui būtini asmeniniai duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. sviesosiranga.lt garantuoja, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. MB "Šviesos įranga" įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus MB "Šviesos įranga" partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. (VENIPAK, Lietuvos paštas ir pn.) Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas sviesosiranga.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, sviesosiranga.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant sviesosiranga.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

5. MB "Šviesos įranga" patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

6. Visi tinklalapyje vedami duomenys persiunčiami užšifruoti (SSL).

7. MB "Šviesos įranga" užtikrina, jog Pirkėjui pareikalavus gali pateikti visus duomenis, kurie yra sukaupti apie Pirkėją arba esant būtinybei ar pirkėjo pageidavimu šiuos duomenis panaikinti (Vartotojo teisė būti pamirštam).

 

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų (plačiau – "Atsiskaitymo būdai" Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų sviesosiranga.lt pristatymo būdų variantų.

4. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna sviesosiranga.lt.  Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai sviesosiranga.lt gauna patvirtinimą, jog pinigai už prekes yra pervesti į nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą (jei nėra pasirinktas atsiskaitymas už prekes pašte, atsiimant jas aba kitas atsiskaitymo būdas, dėl kurio sąlygų tariamasi su Klientu asmeniškai).

5. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės . Užsakymas bus pradėtas vykdyti, gavus Pirkėjo apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 3 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Užsakymą taip pat galima atlikti trumpąja žinute telefonu nr +370 67105342, joje nurodant: prekės pavadinimą, prekių kiekį, pirkėjo vardą pavardę bei adresą. Pirkėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną gaus atsakymą trumpąja žinute su apmokėjimo informacija. Išsiųsdamas sms žinutę, pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su pirkimo- pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinka. Užsakymams trumpąja žinute nėra skaičiuojami lojalumo taškai ar kitos su užsakymais per internetinę svetainę susijusios nuolaidos. Trumposioms žinutėms taikomi įprastiniai kliento telefoninio ryšio operatoriaus tarifai trumposioms žinutėms siučiamoms Lietuvoje.

7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas sviesosiranga.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino. 

8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai el. paštu info@sviesosiranga.lt  sviesosiranga.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl sviesosiranga.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. sviesosiranga.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą įsipareigoja pašalinti juos, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Parduotuvė įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

6.4. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

6.7. Visoms prekėms taikoma 24 mėn. garantija, jei prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip.

6.8. Prekėms, kurioms buvo padaryti mechaniniai pažeidimai, pvz: korpuso sulankstymas, subraižymas, dalių sulaužymas ir pan., garantija netaikoma.

6.9. Garantija netaikoma ir tuo atveju, jei pirkėjas ją naudojo nesilaikydamas prekės naudojimo taisyklių bei pardavėjo rekomendacijų.

6.10. Prekių pristatymo išlaidos nekompensuojamos.

 

Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš sviesosiranga.lt Parduotuvėje nurodytų būdu: bankiniu pavedimu į įmonės atsiskaitomąsias sąskaitas esančias Swedbank arba PAYSERA bankuose, pinigine perlaida, atsiimant prekes paštomate, (papildomas mokestis 2 EUR, įskaičiuojamas į bendrą sumą) ar sumokant už prekes kurjeriui jų pristatymo metu (papildomas mokestis 2 EUR). Pasirinkus apmokėjimą per banko sąskaitą papildomų mokesčių atsiimant prekes mokėti nereikia.

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik sviesosiranga.lt gavus apmokėjimą už prekes.

3. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes pašte, užsakytos prekės klientui išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi.

4. Klientas įsipareigoja padengti Parduotuvės patirtas su pristatymu susijusias išlaidas, jei prekė neatsiimama per 3 savaites po pristatymo į Lietuvos pašto skyrių, pagal Kliento nurodytą adresą.

 

Prekių pristatymas

1.Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. (Prekėms, kurios yra sandėlyje 1-3 d.d., užsakomomsprekėms, priklausomai nuo sandėlio 4-8 d.d. arba 10-20 d.d.  Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

5.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

7. Prekių pristatymo (transportavimo) mokesčiai:

Prekės, kurių vertė didesnė nei 50 EUR, Lietuvoje siunčiamos nemokamai paštomatu, kurjeriu - 3,5 EUR. (jei prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip)

Prekių, kurių vertė mažesnė nei 50 EUR pristatymas paštomatu, Lietuvoje kainuoja 1,99 EUR, kurjeriu - 3,5 EUR (jei prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip)

Dėl kitų pristatymo būdų ir kainų su kiekvienu Klientu tariamasi individualiai.

 

Komentarų talpinimas

1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja sviesosiranga.lt. Bet koks komentaro talpinimas sviesosiranga.lt elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.

2. sviesosiranga.lt visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.

3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jos komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

 

Prekių grąžinimas

1. Pirkėjas turi teisę  (CK 6.228 (10) str.) nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per 14 dienų nuo:

1) daikto pristatymo dienos, – kai parduodamas daiktas;

2) sutarties sudarymo dienos, – kai teikiamos paslaugos.

3. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl:

1) garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

2) laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

3) dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

4) paslaugų teikimo, kai pirkėjo sutikimu sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nurodytam keturiolikos dienų terminui;

5) prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

4. Grąžinamos prekės turi būti originalioje pakuotėje, nenaudotos, neturėti jokių išorinių, vidinių mechaninių pažeidimų bei funkcionalumo sutrikdymų.

5. Prekių grąžinimo kaštus padengia pats pirkėjas, arba pristato tiesiai į įmonės buveinę savarankiškai. 

6. Grąžinamos prekės pristatomos į MB „Šviesos įranga“ buveinę, adresu: Taikos pr. 135D, Kaunas

7. Gavus prekes, pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų į kliento banko sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas. 

 

Baigiamosios nuostatos

1. Visi pranešimai sviesosiranga.lt  turi būti teikiami elektroniniu paštu: info@sviesosiranga.lt

2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

5. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. 

6. Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/

7. Šios taisyklės patvirtintos MB „Šviesos įranga“ direktoriaus įsakymu dėl " Pirkimo- pardavimo taisyklių, naudojamų interneto svetainėje sviesosiranga.lt tvirtinimo", įsakymo data: 2018 03 23.


MB "Šviesos įranga"

Įmonės kodas: 304803921

PVM mokėtojo kodas: LT100014453510

Prekių atsiėmimas: Taikos pr. 135D, Kaunas, 51133, Lietuva

Atsiskaitomoji sąskaita: LT567300010154752654 (Swedbank)

Informacija: +37067105342, info@sviesosiranga.lt